Bảng giá Viplike

# Gói like Số bài đăng Giá tháng
1
Gói 50 like / bài
14 bài đăng / ngày 75,000
2
Gói 100 like / bài
14 bài đăng / ngày 150,000
3
Gói 150 like / bài
14 bài đăng / ngày 225,000
4
Gói 200 like / bài
14 bài đăng / ngày 300,000
- Hotline:
-